Observatori del Capital Social Voluntari – Aprovades dues noves admissions – 09/07/2012

La darrera Assemblea General d’Abacus cooperativa del dia 30 de maig va aprovar fer dues admissions més de Capital Social Voluntari. D’aquesta manera es van aprovar les que serien la 14na admissió que aniria de l’1 d’agost de 2012 fins el 31 de gener de 2013 i la 15na que aniria des de l’1 de febrer de 2013 fins el 31 de juliol de 2013.

Durant l’Assemblea General també es va informar dels acords de Consell Rector respecte el Capital Social Voluntari que va aprovar mantenir l’interès del 4,25 % durant la 14n admissió així com les noves condicions que entraran en vigor a partir del dia 1 d’agost de 2012 en què les aportacions mínimes es redueixen de 300 a 150 euros (sempre múltiple de 150 euros) per tal de facilitar l’accés a nous inversors i s’estableix també un límit màxim que no podrà ser superior a 60.000 euros en aportacions totals per persona sòcia. Aquesta darrera mesura, però, no té caràcter retroactiu i les persones que han fet aportacions en anteriors admissions per sobre d’aquesta xifra podran continuar mantenint-les.

Subscriu-te al blog


Condicions legals i de privacitat