Abacus en 10 xifres

Com a empresa de l’economia social amb un model empresarial cooperatiu, la prioritat d’Abacus és assolir un bon excedent econòmic al final de l’exercici i un bon balanç social que promogui els valors propis de la cooperativa entre els seus grups d’interès. El compromís i la confiança dels socis i sòcies en la cooperativa ha comportat que aquests participessin econòmicament en el projecte d’Abacus en gran mesura; això ha contribuït a la consolidació de l’aportació voluntària de capital com un mecanisme vàlid per al finançament de l’activitat de la cooperativa.

  • 86.348.396 euros en productes distribuïts
  • 33.278.042 euros en fons propis
  • 3.844.223 tiquets de compra emesos
  • 33.178 m2 de superfície de venda
  • 41 establiments

  • 823.864 socis i sòcies de consum
  • 485 socis i sòcies de treball
  • 800 activitats culturals i socials per a adults i infants
  • 33.946 euros destinats al Fons d’Educació i Promoció Cooperativa
  • 5.134.794 euros de retorn cooperatiu per als socis i sòcies de consum


* Dades corresponents a l’exercici 2015

Més informació a la Memòria de sostenibilitat 2015

Subscriu-te al blog


Condicions legals i de privacitat