Full de comanda amb els productes més habituals per a les escoles

Li adjuntem la nova plantilla per realitzar ​més còmodament ​ les seves properes comandes.

Per facilitar el seu ús​,​ ​veurà que ​hi ha una selecció dels ​ productes​ més habituals i que ​ segueix ​en​ el mateix ordre que el nostre ​C​atàleg de papereria
i manualitats
​. Vostè ​pot tria​r​ ​i afegir aquells articles que ​no apareguin​ i​ que​​ nece​ssita​. ​A més a més, ​sempre podrà fer una còpia que li facilitarà les comandes ​següents​.

Esperem amb aquesta nova plantilla facilitar-li el màxim el procés i ​reduir possibles incidències.

Descarrega’t aquí la nova plantilla

Subscriu-te al blog


Condicions legals i de privacitat