Estalvia invertint en Abacus

inverteix a Abacus cooperativa

Les aportacions es representen amb títols per import de 150 euros cadascun. Es pot adquirir des d’un mínim d’un títol (150 euros) amb un límit màxim de 60.000 euros per persona sòcia.

Les aportacions al Capital Social Voluntari són una altra manera de participar en la cooperativa mitjançant la qual obtens una rendibilitat econòmica pels teus diners (actualment un 2’00%), però també una rendibilitat social, ja que amb les aportacions contribueixes a finançar el projecte cooperatiu i, per tant, a fomentar el compromís d’Abacus cooperativa amb l’educació, la cultura, el cooperativisme i la sostenibilitat.

Abans de realitzar una transferència o aportació, posa’t en contacte amb el Departament Financer d’Abacus cooperativa al telèfon 93 217 81 66 o a través del correu electrònic participacio@abacus.coop.

Característiques de l’aportació al Capital Social Voluntari:

  • Tipus d’interès: 2’00%*
  • Aportacions a partir de 150 euros (sempre múltiple de 150 euros)**
  • Disponibilitat total
  • Sense cap tipus de penalitzacions
  • Estalvia invertint en Abacus cooperativa
  • Inverteixes de manera responsable

*Tipus d’interès vàlid fins el 15 de juny de 2017. ** Aportació màxima de 60.000 € per soci/sòcia.

Coneixes Abacus cooperativa?

Som una empresa cooperativa especialitzada en la distribució de productes culturals i educatius.
El nostre compromís amb la societat es configura, no només en els productes i els serveis que oferim, sinó també en les activitats educatives, culturals, solidàries i mediambientals que organitzem, a més dels projectes que compartim amb altres empreses, institucions i entitats compatibles amb els nostres valors.

Qui pot fer l'aportació?

Per poder realitzar l’aportació és imprescindible ser soci/sòcia titular d’Abacus cooperativa.

I, si vols conèixer més avantatges de ser soci/sòcia d’Abacus, consulta el següent enllaç.

Per a què serviran els diners?

Per seguir desenvolupant el projecte d’Abacus cooperativa, basat en el foment de la cultura, l’educació, la llengua, la sostenibilitat i el cooperativisme.

Quins imports d'aportacions pots adquirir?

Les aportacions es representen en títols per import de 150 euros cadascun. Pots adquirir des d’un mínim d’un títol (150 euros) amb un límit de 60.000 euros per persona sòcia.

Quin interès rebràs?

Actualment el tipus d’interès del 2’00%. Posteriorment es revisa semestralment el tipus d’interès sempre garantint, com a mínim, l’Euribor semestral + 0,50.

Com rebràs els interessos?

El pagament dels interessos es farà de manera semestral els dies 15 de juny i 15 de desembre. Els interessos es pagaran amb xec –nominatiu i barrat– que s’enviarà per correu postal a l’adreça del soci o bé, per transferència.
També s’enviarà una carta informativa amb la revisió del tipus d’interès. En el moment del pagament dels interessos, la cooperativa procedirà a retenir el percentatge que legalment és exigible en cada moment, en concepte de retenció a compte del IRPF.

Qui fixa el tipus d'interès?

El Consell Rector de la Cooperativa és qui estableix els criteris per determinar el tipus d’interès.

Quins drets i deures tindràs?

Com a cooperativa, els drets dels socis i sòcies no es vinculen mai a la quantitat de capital aportat.
L’avantatge econòmic és la retribució dels interessos.
L’aportació al capital social és voluntària.
Els deures a complir són els criteris establerts en aquesta relació de condicions.

Podràs retirar el capital quan vulguis?

La retirada total o parcial (sempre múltiple de 150€) de les quantitats aportades a Capital Social Voluntari requerirà la prèvia sol·licitud del soci al Consell Rector, el qual autoritzarà setmanalment aquesta devolució, sense cap tipus de penalització, per fer-ho ,només hauràs de sol·licitar-ho al Departament Financer.

Per correu electrònic: participacio@abacus.coop
Per correu postal:
Abacus cooperativa
Carrer Perú, 186
08020 Barcelona
Per fax: 93 237 72 16

Per a més informació podeu contactar amb:

Departament Financer

Telèfon: 93 217 81 66

Correu electrònic: participacio@abacus.coop

Normativa aplicable

Llei de cooperatives 18/2002 de 5 de juliol.

Llei 40/1998 d’IRPF. Article 23-2.

Estatuts socials Abacus cooperativa. Article 63.

Acord de l’Assemblea General de Socis delegats de consum i de treball d’Abacus cooperativa del 26 de juny del 2016.

Subscriu-te al blog


Condicions legals i de privacitat