Clade aprova un model de gestió de talent comú per atotes les empreses del grup- 06/11/2012

S’han definit les actituds i competències de les persones treballadores deles empreses orientant-les a assolir la missió del grup

El Grup Empresarial Cooperatiu Clade, ha aprovat un model comú de gestió de talent, per facilitar que les empreses del grup implantin polítiques de gestió de persones alineades amb el model que el grup va tancar al pla estratègic 2011-2013.

La comissió de persones del grup, formada per representants de les àrees derecursos humans de les diferents empreses de Clade, amb el suport de OptimaConsultors, ha definit què es talent per al grup, per posteriorment elaborar uncatàleg de competències alineades als valors de Clade i definir el model de gestióde talent.

D’aquesta manera, les empreses que formen part del grup ara tenen una einacomú per avaluar les aptituds i actituds de les seves persones treballadores, aixícom un suport informàtic comú que en permet l’avaluació. L’eina informàtica estaràpreparada per adaptar-se a qualsevol dels programes ERP de les empreses.

A banda d’alinear-se en valors comuns pel que fa a les polítiques de gestió depersones, amb el nou model de gestió de talent s’optimitzaran tant la gestió delsplans de formació, ja que seran fàcilment identificables els gaps en formació a lesempreses. També es facilitaran les bases per a la promoció interna entre lesempreses del grup, tenint en compte que els criteris i eines d’avaluació seran lesmateixes.

Dins d’un catàleg de 23 competències, se n’han escollit les 12 que es considerenclaus: iniciativa, presa de decisions, orientació al client (intern i extern),comunicació, identificació i compromís, treball en equip, lideratge, visió global iestratègica, orientació a objectius, gestió emocional, adaptabilitat i gestió del canvi i creativitat i innovació.

Igualment, s’han definit les conductes associades a cadascuna de les competènciesamb cinc nivells d’assoliment diferents.

Jovita Latorre, consellera del Grup i membre de la comissió de persones afirmaque “aquest és un gran pas pel grup, tant per orientar la gestió de les empresesmembres al model d’excel•lència centrat en les persones, com per oferir-ho com aactiu a nous socis que es vulguin incorporar”.

Per la seva banda, el director de Grup Clade, Ignacio González ha destacat que “iniciatives com aquestes són les que donen sentit al grup perquè aporten valorafegit a cadascuna de les empreses i generen oportunitats i sinergies dins el grup” .

Subscriu-te al blog


Condicions legals i de privacitat