Ajuda

Quins avantatges dóna ser soci / sòcia titular d’Abacus cooperativa

- Disposar d’una àmplia oferta d’articles seleccionats amb criteris ètics, pedagògics i mediambientals, bona relació qualitat/preu…
- Comprar al millor preu, durant tot l’any, a cost soci.
- Accedir a serveis específics i promocions especials: servei d’encàrrecs de llibres, servei de reserva de llibres de text , campanya de Sant Jordi, campanya de Nadal, promocions…
- Sol•licitar un carnet de beneficiari per a cadascun dels familiars que conviuen amb el soci/a titular que els permet, entre d’altres, comprar a cost soci accedir als serveis de reserves/encàrrecs, promocions…
- Sol•licitar la Targeta Pagament Soci/a, que permet fer el pagament de les compres realitzades a les botigues d’Abacus cooperativa amb avantatges i sense interessos.
- Participar a les activitats culturals i socials durant tot l’any: dissabtes infantils, presentacions de llibres, tallers d’educació al consum, tallers per als mestres, escoles…
- Rendibilitzar els estalvis invertint en Abacus. Ajudar el desenvolupament d’Abacus cooperativa fent aportacions de capital voluntari que reporten uns interessos.
- Gaudir d’altres avantatges que donen els acords intercooperatius i amb d’altres empreses (descomptes en la compra d’entrades a espectacles, museus, concerts, cursos, etc.

Permalink.

Qui pot ser soci/sòcia titular d’Abacus cooperativa

Poden ser socis d’Abacus cooperativa totes les persones que sol·licitin la seva admissió de soci.

Permalink.

Com fer-vos soci/sòcia d’Abacus cooperativa?

- Pots fer-te soci/sòcia a qualsevol botiga d’Abacus cooperativa
- Emplena la butlleta de sol·licitud de soci/sòcia. Butlleta disponible a totes les botigues.
- Lliure-la a la caixa de la botiga.
- Fes el pagament de l’única quota de 10 €. No s’ha de fer cap altre tipus de pagament.
- Al moment et lliurem el carnet de soci/sòcia, que és operatiu, per raons legals, a les 24 hores.

Permalink.

El carnet de soci/sòcia titular

- El carnet de soci és personal i intransferible.
- És imprescindible identificar-se amb el carnet de soci/sòcia per poder comprar a cost soci.
- El número de soci es correspon amb els 6 primers dígits numèrics. Els zeros a l’esquerra no s’han d’incloure.
- El número de carnet és el número de soci més els 3 dígits de verificació. (“T” titular; 1; “A” versió del carnet).
- Els carnets de format sense els dígits de verificació, tenen per defecte els dígitsT1A. Exemple: Soci titular 89678T1A

Permalink.

Com sol·licitar un duplicat del carnet de soci/sòcia titular?

Demana un duplicat si no disposes del carnet, per pèrdua, robatori o bé està malmès.
- Sol·licita el duplicat a qualsevol de les nostres botigues.
- Emplena la butlleta de sol·licitud de duplicat de carnet de soci/sòcia que trobaràs disponible a tots els nostres establiments.
- Assenyala la casella de duplicat de carnet i el motiu (pèrdua o robatori)
- Lliura la butlleta a la caixa de la botiga
- Fes el pagament de 2 €.
- Al moment, et lliurarem un carnet provisional amb el que podràs identificar-te com a soci/sòcia, mentre no disposes del carnet definitiu.

Permalink.

Com actualitzar les dades personals del soci titular?

És important i convenient tenir sempre les dades personals actualitzades.
No oblidis comunicar-nos qualsevol canvi.
Només el soci titulat pot sol·licitar l’actualització de les dades.
L’exercici del dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del soci titular, són exclusives d’aquest.
A les botigues
- Emplena la butlleta de sol·licitud de dupliCA de carnet de soci/sòcia que trobaràs disponible a tots els nostres establiments.
- Assenyala la casella de “Modificació de dades
- Lliure la butlleta a la caixa de la botiga
Per correu electrònic
Envia un correu electrònic a soci.client@abacus.coop
És imprescindible indicar el NIF, número de soci, i les dades que es volen actualitzar.

Permalink.

Qui pot ser soci beneficiari / sòcia beneficiària?

Abacus cooperativa amb l’objectiu de beneficiar el nucli familiar del soci o sòcia, autoritza a que el soci titular pugui sol·licitar un carnet de beneficiari per a cadascun dels membre familiars que conviuen amb ell/a.
Poden ser persones sòcies beneficiàries els familiars que conviuen amb el soci/sòcia titular.
El soci/sòcia titular pot sol·licitar, en qualsevol moment, la baixa d’un dels seus socis beneficiaris.

Permalink.

Quins avantatges et dóna ser soci beneficiari / sòcia beneficiària d’Abacus cooperativa?

- Realitzar les compres a cost soci. El millor preu, durant tot l’any.
- Accedir a serveis específics i promocions especials: servei d’encàrrecs de llibres, servei de reserva de llibres de text , campanya de Sant Jordi, campanya de nadal, promocions…
- Sol·licitar la Targeta Pagament d’Abacus, que permet fer el pagament de les compres realitzades a les botigues d’Abacus cooperativa amb avantatges i sense interessos.

Permalink.

Com fer-te soci beneficiari o sòcia beneficiària?

- Nomes ho pot sol·licitar el soci/sòcia titular. El soci titular és qui autoritza i qui ha de sol·licitar el carnet de beneficiari.
- Es pot sol·licitar a qualsevol de les nostres botigues.
- El soci titular ha d’emplenar i signar la butlleta de sol·licitud de carnet de beneficiari. Butlleta que trobaràs disponible a tots els nostres establiments.
- Lliura la butlleta a la caixa de la botiga
- Fes el pagament d’2 €.
- Al moment et lliurarem un carnet provisional amb el que el soci beneficiari podrà identificar-se, mentre no disposi del carnet definitiu.

Permalink.

El carnet de soci beneficiari / sòcia beneficiària

- El carnet de soci beneficiari/a és personal i intransferible.
- És imprescindible identificar-se amb el carnet de soci/sòcia beneficiari per poder fer les compres a cost soci.
- El número de soci beneficiari es correspon amb el del soci titular. Els zeros a l’esquerra no s’han d’incloure
- El número de carnet és el número de soci més els 3 dígits de verificació. (“B”beneficiari; “1” número de beneficiari; “A” versió del carnet)
Exemple:
Soci titular 89678T1A
Soci beneficiari 189378B1A
Soci beneficiari 2189378B2A
- Els carnets de format sense els dígits de verificació, tenen per defecte els dígits B1A

Permalink.

Com sol·licitar un duplicat del carnet de soci/sòcia beneficiari/a?

Demana un duplicat si no disposes del carnet, per pèrdua, robatori o bé està malmès.
- Només pot sol·licitar-lo el soci/sòcia titular. El soci titular és qui autoritza i qui ha de sol·licitar el duplicat del carnet de beneficiari.
- Sol-licita el duplicat a qualsevol de les nostres botigues.
- El soci titular ha d’emplenar i signar la butlleta de sol-licitud de carnet de beneficiari. Butlleta que trobaras disponible a tots els nostres establiments.
- Assenyala la casella de duplicat de carnet i el motiu (pèrdua o robatori)
- Lliura la butlleta a la caixa de la botiga
- Fes el pagament de 2 €.
- Al moment et lliurarem un carnet provisional amb el que el soci beneficiari podrà identificar-se, mentre no disposi del carnet definitiu.

Permalink.

Subscriu-te al blog


Condicions legals i de privacitat