Joguina Segura

Al web Joguina Segura trobaràs tota la informació per triar la millor joguina pels teus fills: edats recomanades, normativa, consells d’ús…

Avui dia les joguines i els jocs ocupen un lloc important a la vida dels nens. Els pares i els educadors sabem que la capacitat de jugar resideix, més que en els materials de joc, en els mateixos nens, però també hem d’aprofitar i potenciar el caràcter educatiu i de diversió de les joguines.

Hem d’oferir a la infància l’oportunitat de tenir a prop joguines segures, que siguin adequades per a l’edat i l’escenari on els nens les facin servir. Per a això caldrà tenir en compte els paràmetres de qualitat i seguretat que garanteixin un joc enriquidor i alhora responguin als interessos i a les necessitats de la infància.

Més informació

Els apartats Normativa i Consum responsable són 2 seccions de tast del que es pot trobar en el nostre web Joguina Segura.

Normativa

Els requisits mínims que han de complir les joguines, perquè siguin segures i puguin comercialitzar-se sense riscos, són delimitats per la normativa europea, que comprèn les disposicions de caràcter obligatori que han de complir els fabricants, els seus representants a la Unió Europea, els distribuïdors i comerciants per a proporcionar només joguines segures. Les obligacions dels fabricants i de la resta d’operadors econòmics no s’acaben aquí, ja que estan sotmesos a uns altres requisits de caràcter general sobre la seguretat de les joguines i de protecció dels drets fonamentals dels consumidors com a destinataris finals dels seus productes (informació, publicitat, garantia, reparació de danys i d’altres).

Més informació

Consum responsable

Una bona elecció de joguines requereix una reflexió prèvia, abans d’anar a comprar. Hi ha tres preguntes essencials que ens hem de fer: què tenen?, què volen? i què els cal?. El resultat d’aquest procés conduirà, sens dubte, a fer una inversió millor i una bona contribució al desenvolupament integral dels nostres fills.

Més informació

Subscriu-te al blog


Condicions legals i de privacitat