<a href="http://abacus.coop/ajuda">Ajuda</a> / El carnet de soci/sòcia titular

- El carnet de soci és personal i intransferible.
- És imprescindible identificar-se amb el carnet de soci/sòcia per poder comprar a cost soci.
- El número de soci es correspon amb els 6 primers dígits numèrics. Els zeros a l’esquerra no s’han d’incloure.
- El número de carnet és el número de soci més els 3 dígits de verificació. (“T” titular; 1; “A” versió del carnet).
- Els carnets de format sense els dígits de verificació, tenen per defecte els dígitsT1A. Exemple: Soci titular 89678T1A

Subscriu-te al blog


Condicions legals i de privacitat