<a href="http://abacus.coop/ajuda">Ajuda</a> / El carnet de soci beneficiari / sòcia beneficiària

- El carnet de soci beneficiari/a és personal i intransferible.
- És imprescindible identificar-se amb el carnet de soci/sòcia beneficiari per poder fer les compres a cost soci.
- El número de soci beneficiari es correspon amb el del soci titular. Els zeros a l’esquerra no s’han d’incloure
- El número de carnet és el número de soci més els 3 dígits de verificació. (“B”beneficiari; “1” número de beneficiari; “A” versió del carnet)
Exemple:
Soci titular 89678T1A
Soci beneficiari 189378B1A
Soci beneficiari 2189378B2A
- Els carnets de format sense els dígits de verificació, tenen per defecte els dígits B1A

Subscriu-te al blog


Condicions legals i de privacitat